لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفات و بیماری‌های مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی ؛ نويسنده:مجید زمانی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.15990955 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6 -29-7908-964 انتخاب
2- روشهای مبارزه باکرم سفیدریشه درختان میوه
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی - وزارت کشاورزی، سازمان ترویج کشاورزی - دیویی: 630 - 16 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - انتخاب
3- آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم سیب‌زمینی در ایران و مدیریت تلفیقی آنها
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی ؛ نويسنده:رامین حاجیان‌فر ؛ نويسنده:سیدحسین میرکمالی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی،نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 635.219 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2 -03-7908-964 انتخاب
4- نظام جدید آموزش کارکنان دولت پودمان‌های آموزشی رشته شغلی کاردان حفظ نباتات
نويسنده:پریسا هروی ؛ نويسنده:مرضیه قاسم‌زاده ؛ نويسنده:جلال‌الدین حبیبی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 630.715 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2 -96-7908-964 انتخاب
5- سر خرطومی برگ یونجه
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی - سازمان ترویج کشاورزی - دیویی: 630 - 12 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 200 ریال - انتخاب
6- نظام جدید آموزش کارکنان دولت پودمان‌های آموزشی مشاغل وزارت جهاد کشاورزی رشته شغلی کاردان بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی
نويسنده:مرضیه قاسم‌زاده ؛ نويسنده:پریسا هروی ؛ نويسنده:جلال‌الدین حبیبی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 630.715 - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 964-7908-89-X انتخاب
7- بید سیب‌زمینی: آفت جدید سیب زمینی
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی - سازمان ترویج کشاورزی - دیویی: 633.49197 - 10 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - انتخاب
8- گلچینی از خواندنی‌ها، شنیدنی‌ها، گفتنی‌ها، طی سال‌هایی از عمر هدیه به دوستداران سخنان بزرگان
گردآورنده:جلال‌الدین حبیبی - پژوهش اخوت - دیویی: 808.882 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -70-7943-600-978 انتخاب
9- آفات و بیماری‌های مهم‌ یونجه در ایران و مدیریت تلفیقی آن‌ها
نويسنده:جلال‌الدین حبیبی ؛ نويسنده:مجید زمانی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.3170955 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -022-520-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1