لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت ساده‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 82 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 8 -2-91138-600-978 انتخاب
2- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 66 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
3- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت احتراز از بدنویسی و ابهام‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 70 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 5 -3-91138-600-978 انتخاب
4- خرمشهر در جنگ
تهيه و تنظيم:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 108 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -42-6315-964-978 انتخاب
5- یوسف صدیق
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی - مرسل - دیویی: 297.156 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -114-972-964-978 انتخاب
6- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: نگاهی به جامعه‌شناسی ارتباطات و علم رسانه
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 56 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -1-91138-600-978 انتخاب
7- خوزستان در جنگ ایران و عراق
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:علی شمخانی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.08430223 - 236 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 280000 ریال - 5 -45-5443-600-978 انتخاب
8- دشت آزادگان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 140 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 964-6315-47-X انتخاب
9- سایه‌نشینان: بررسی زندگی "جن"
نويسنده:رحیم شیخ‌زاده ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی ؛ مصحح:الهه عبدالهی - رایان طلیعه کوثر - دیویی: 297.467 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -1627-04-964-978 انتخاب
10- دادا
شاعر:ابوالقاسم حبیبی ؛ مصحح:حسین محمدخانی‌گونئیلی ؛ تصويرگر:حبیب سلمانی - بخشایش - دیویی: 894.3611 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -069-182-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3