لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت ساده‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 82 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 8 -2-91138-600-978 انتخاب
2- سایه‌های خورشید: بررسی علمی و دینی پدیده شیطان و نقش او در زندگی انسان
نويسنده:رحیم شیخ‌زاده ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی ؛ مصحح:الهه عبدالهی - رایان طلیعه کوثر - دیویی: 297.467 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 6 -1051-04-964-978 انتخاب
3- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت احتراز از بدنویسی و ابهام‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 70 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5 -3-91138-600-978 انتخاب
4- دادا
شاعر:ابوالقاسم حبیبی ؛ مصحح:حسین محمدخانی‌گونئیلی ؛ تصويرگر:حبیب سلمانی - بخشایش - دیویی: 894.3611 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 7 -069-182-964-978 انتخاب
5- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت نگارش علمی در رسانه‌ها
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 84 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2 -4-91138-600-978 انتخاب
6- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: نگاهی به جامعه‌شناسی ارتباطات و علم رسانه
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 56 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1 -1-91138-600-978 انتخاب
7- دشت آزادگان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 140 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 964-6315-47-X انتخاب
8- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت بر نگارش رسانه‌ای در عصر تکنولوژی اطلاعات
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - دیویی: 302.23 - 72 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 9 -5-91138-600-978 انتخاب
9- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 66 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
10- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: پادشاهی منوچهر
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - نشر قطره - دیویی: 8fa1.21 - 156 صفحه - (در26جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10500 ریال - 0 -008-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3