لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت ساده‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - 82 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 8 -2-91138-600-978 انتخاب
2- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: پادشاهی منوچهر
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - نشر قطره - 156 صفحه - (در26جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 550 نسخه - 10500 ریال - 0 -008-341-964 انتخاب
3- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: نگاهی به جامعه‌شناسی ارتباطات و علم رسانه
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - 56 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -1-91138-600-978 انتخاب
4- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 72 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
5- درس پروردگار؛ درباره منظومه هستی، انسان و زندگی
نويسنده:جلال‌الدین فارسی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - آبگین رایان - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -14-5809-600-978 انتخاب
6- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت احتراز از بدنویسی و ابهام‌نویسی
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - 70 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 5 -3-91138-600-978 انتخاب
7- یوسف صدیق
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی - مرسل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -114-972-964-978 انتخاب
8- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 72 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 4 سال 1382 - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
9- مدیریت نگارش رسانه‌ای از دیدگاه تکنولوژی اطلاعات: مدیریت بر نگارش رسانه‌ای در عصر تکنولوژی اطلاعات
نويسنده:عبدالمجید صادقی ؛ مصحح:الهه عبدالهی ؛ ويراستار:ابوالقاسم حبیبی - طلیعه کوثر - 72 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 9 -5-91138-600-978 انتخاب
10- خرمشهر در جنگ
تهيه و تنظيم:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 108 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -42-6315-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3