لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (96)
تالیف (4)
ترجمه (191)
تهران (195)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (195) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اثر سایه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ نويسنده:دبی فورد ؛ نويسنده:ماریان ویلیامسن - آتیسا - دیویی: 154.2 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -80-8399-600-978 انتخاب
2- دفتر خاطرات فرانکنشتین
نويسنده:پیتر آکروید ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - درسا - دیویی: 823.914 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 2 -82-8759-964-978 انتخاب
3- سفر به خیر آقای رئیس جمهور
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - چلچله - دیویی: 863.64 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2200 نسخه - 100000 ریال - 2 -58-8329-964-978 انتخاب
4- هدف‌ها
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - لیوسا - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 210000 ریال - 8 -052-340-600-978 انتخاب
5- زاده‌ی وحش
نويسنده:براندون مول ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - بهنام - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 8 -09-7132-600-978 انتخاب
6- آوای دانش
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 299.792 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -048-336-600-978 انتخاب
7- هوای تازه
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی ؛ ويراستار:حامد هاتف - درسا - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -004-336-600-978 انتخاب
8- بگذار سگ‌ها را رها کنیم
نويسنده:مورین جنینگز ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - آریابان - دیویی: 813.54 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 470000 ریال - 4 -73-7196-964-978 انتخاب
9- اثر سایه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ نويسنده:دبی فورد ؛ نويسنده:ماریان ویلیامسن - لیوسا - دیویی: 154.2 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 9 -013-340-600-978 انتخاب
10- پیوند خون
نويسنده:گارث نیکس ؛ نويسنده:شون ویلیامز ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - بهنام - دیویی: 823.914 - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 2 -14-7132-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20