لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (1)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختر مغرور (فیلمنامه)
نويسنده:کاظم سلطانی - شیداسب - دیویی: 791.4372 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 7 -42-6586-600-978 انتخاب
2- عقابی بر فراز قفقاز: فیلمنامه
نويسنده:کاظم سلطانی - شیداسب - دیویی: 791.4372 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 7 -26-6586-600-978 انتخاب
3- داستان‌های پل
به‌اهتمام:کاظم سلطانی - شیداسب - دیویی: 8fa3.6208 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 62000 ریال - 6 -36-6586-600-978 انتخاب
4- در تاریکی روحم را مگیر
نويسنده:کاظم سلطانی ؛ نويسنده:آزیتا امینی‌حاج‌باشی - شیداسب - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 5 -75-6586-600-978 انتخاب
5- نگاهی از دور
نويسنده:کاظم سلطانی - شیداسب - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 6 -81-6586-600-978 انتخاب
6- طوفان در تاریخ: اسکندر و الکساندر
نويسنده:کاظم سلطانی - شیداسب - دیویی: 955.0191 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 9 -19-6586-600-978 انتخاب
7- ای مردان شجاع ایران شما را از یاد نخواهد برد
نويسنده:کاظم سلطانی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 3 -7-95633-622-978 انتخاب
8- طوفان در تاریخ: اسکندر و الکساندر
نويسنده:کاظم سلطانی - سایه‌بان هنر - دیویی: 955.0191 - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 3 -3-93806-600-978 انتخاب
9- اوه چه رفاقتی
نويسنده:کاظم سلطانی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -7-96491-600-978 انتخاب
10- در تاریکی روحم را مگیر (داستان کوتاه)
نويسنده:کاظم سلطانی - سایه‌بان هنر - دیویی: 8fa3.62 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 3 -5-93923-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3