لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (348)
تالیف (14)
ترجمه (392)
تهران (406)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (406) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باغ پیامبر و سرگردان
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - دیویی: 811.52 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 8500 ریال - 6 -34-7033-964 انتخاب
2- کتاب راهنمای رزم‌آور نور
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - دیویی: 131 - 158 صفحه - رقعی پالتویی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 9 -86-7033-964 انتخاب
3- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 19000 ریال - 0 -54-7033-964 انتخاب
4- شبح اپرا
نويسنده:گاستون لورو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:مهدی حریری - نشر کاروان - دیویی: 843.912 - 444 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 18000 ریال - 9 -38-7033-964 انتخاب
5- عطیه برتر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 13000 ریال - 4 -21-7033-964 انتخاب
6- نامه‌های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامه‌های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 816.52 - 184 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1381 - 23500 ریال - 1 -00-7033-964 انتخاب
7- عطیه برتر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 14000 ریال - 4 -21-7033-964 انتخاب
8- سرگذشت نارنیا: خواهرزاده جادوگر
نويسنده:کلیوستاپلس لوییس ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 823 - 194 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 8 -2-91607-964 انتخاب
9- شبح اپرا
نويسنده:گاستون لورو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:مهدی حریری - نشر کاروان - دیویی: 843.912 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 65000 ریال - 5 -9-91607-964-978 انتخاب
10- عطیه برتر: رساله‌ای درباره عشق
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 25000 ریال - 3 -21-7033-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41