لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (347)
تالیف (14)
ترجمه (391)
تهران (405)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (405) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 0 -37-7033-964 انتخاب
2- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1383 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 6 -03-7033-964 انتخاب
3- جهالت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - دیویی: 891.86354 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 4 -18-7033-964 انتخاب
4- کنار رود پیدرا نشستم و گریستم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ نقاش:ماریا‌کریستینا اویتیسیکا - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -19-7033-964 انتخاب
5- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 1 -93-7033-964 انتخاب
6- خاطرات یک مغ
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 314 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -07-7033-964 انتخاب
7- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5300 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- دومین مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5550 نسخه - 6000 ریال - 8 -16-7033-964 انتخاب
9- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5550 نسخه - 7000 ریال - 964-7033-15-X انتخاب
10- عطیه برتر: رساله‌ای درباره عشق
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1383 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -21-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41