لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (65)
تالیف (158)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (156)
كودك و نوجوان (100)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار مرواریدان دریا
نويسنده:مهری عموبیگی ؛ نويسنده:اکرم گلی‌زاده‌ممقانی ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی - صحرایی سبز - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 6 -86-8545-600-978 انتخاب
2- نخودی‌ها و درمان
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -22-8545-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:سحر ملکیان ؛ نويسنده:احترام طبسی - خط سفید - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 32 سال 1396 - 5000 نسخه - 165000 ریال - 3 -73-7361-600-978 انتخاب
4- پشت کوه قاف
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -31-8545-600-978 انتخاب
5- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم: Book 7 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی ...
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:احترام طبسی ؛ نويسنده:زکیه آفریده - خط سفید - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 5000 نسخه - 165000 ریال - 6 -69-7361-600-978 انتخاب
6- باید که مهربون باشیم
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -228-132-600-978 انتخاب
7- حدیث آلاله‌ها
شاعر:زهره موجرلو ؛ شاعر:فائزه کلبادی‌نژاد ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 ریال - 4 -93-8545-600-978 انتخاب
8- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ ويراستار:احترام طبسی ؛ ويراستار:زکیه آفریده - خط سفید - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 10000 نسخه - 90000 ریال - 1 -19-7361-600-978 انتخاب
9- پری دریایی
شاعر:موسی روستایی ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -0-96542-600-978 انتخاب
10- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ ويراستار:احترام طبسی ؛ ويراستار:زکیه آفریده - خط سفید - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1395 - 20000 نسخه - 140000 ریال - 3 -73-7361-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17