لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (61)
تالیف (146)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (142)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ ويراستار:احترام طبسی ؛ ويراستار:زکیه آفریده - خط سفید - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 1 -19-7361-600-978 انتخاب
2- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم: Book 7 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی ...
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:سحر ملکیان ؛ نويسنده:احترام طبسی - خط سفید - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1395 - 20000 نسخه - 140000 ریال - 6 -69-7361-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم: Book 8 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:سحر ملکیان ؛ ويراستار:احترام طبسی - خط سفید - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 5000 نسخه - 165000 ریال - 3 -73-7361-600-978 انتخاب
4- من دنیا را می‌سازم!
نويسنده:زهرا غلامی ؛ نويسنده:مهری عموبیگی‌جزی ؛ نويسنده:اعظم طالبی - صحرایی سبز - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -74-8545-600-978 انتخاب
5- خانه جناب شیر
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ نويسنده:نفیسه صحرایی - سخنکده - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 0 -28-7742-600-978 انتخاب
6- مادر جونم کمک می‌خواد
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -229-132-600-978 انتخاب
7- شیری در پوست خر
نويسنده:موسی روستایی ؛ ويراستار:مهری طهماسبی‌دهکردی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - بهتاپژوهش - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 135000 ریال - 5 -82-7093-600-978 انتخاب
8- کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم: Book 7 منطبق با بارم‌بندی و نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی ...
نويسنده:مجید توانایی ؛ نويسنده:احترام طبسی ؛ نويسنده:زکیه آفریده - خط سفید - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1395 - 20000 نسخه - 140000 ریال - 6 -69-7361-600-978 انتخاب
9- دوستان زمینی
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -17-8545-600-978 انتخاب
10- با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل
نويسنده:علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 60 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 185000 ریال - 5 -83-8545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15