لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (22)
تالیف (21)
ترجمه (19)
تهران (38)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 140 بازی فکری با بچه‌ها: از تولد تا 3 سالگی
نويسنده:جکی سیلبرگ ؛ مترجم:آناهیتا آذری ؛ ويراستار:رضا کریمی - قدیانی - دیویی: 372.21 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 120000 ریال - 6 -843-417-964-978 انتخاب
2- رهایی از اضطراب
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -0632-12-964-978 انتخاب
3- این صدای دماغ کی بود؟
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ ويراستار:رضا کریمی ؛ تصويرگر:صدیقه شاهوردی‌شهرکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 5 -0526-12-964-978 انتخاب
4- رهایی از اضطراب
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 55000 ریال - 5 -0894-12-964-978 انتخاب
5- رهایی از اضطراب
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 65000 ریال - 7 -1017-12-964-978 انتخاب
6- عصبانیت آن قدرها هم بد نیست
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 8 -0637-12-964-978 انتخاب
7- از روزهای مدرسه لذت ببر!
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 55000 ریال - 9 -0896-12-964-978 انتخاب
8- بهار
نويسنده:مژگان شیخی ؛ ويراستار:رضا کریمی ؛ تصويرگر:عطیه سهرابی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 808.83 - 264 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 4 -506-536-964-978 انتخاب
9- عصبانیت آن قدرها هم بد نیست
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 65000 ریال - 1 -1022-12-964-978 انتخاب
10- از روزهای مدرسه لذت ببر!
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 0 -0633-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4