لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (22)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به انکار عشق تو ناگزیرم
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
2- به زیر مقنعه: بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری تا عصر صفوی
نويسنده:بنفشه حجازی - قصیده‌سرا - دیویی: 305.40955 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 9 -96-8618-964-978 انتخاب
3- گریخته
نويسنده:بنفشه حجازی - کتابسرای ‌تندیس - دیویی: 8fa3.62 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 6 -234-182-600-978 انتخاب
4- زن به ظن تاریخ
نويسنده:بنفشه حجازی - احمدی - دیویی: 305.40955 - 299 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 ریال - انتخاب
5- ماه گریخته در پیراهن
نويسنده:بنفشه حجازی - گفتمان خلاق - دیویی: 8fa3.62 - 426 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 17000 ریال - 2 -05-6825-964 انتخاب
6- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 7000 ریال - 0 انتخاب
7- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 17000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
8- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 15000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
9- دایره حیرت (زندگینامه علمی و ادبی حکیم عمر خیام)
نويسنده:بنفشه حجازی - دانش فریار - دیویی: 8fa1.22 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11000 ریال - 7 -4-93171-964 انتخاب
10- دایره حیرت (زندگینامه علمی و ادبی حکیم عمر خیام)
نويسنده:بنفشه حجازی - دانش فریار - دیویی: 8fa1.22 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 11000 ریال - 7 -4-93171-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6