لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (21)
تالیف (53)
ترجمه (0)
تهران (51)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخر آسفالت: "مجموعه‌ی شعر نو"
شاعر:بنفشه حجازی - فرهنگ ایلیا - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -433-190-964-978 انتخاب
2- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
3- ایمپالای سرخ
نويسنده:بنفشه حجازی - افراز - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 62000 ریال - 7 -254-243-964-978 انتخاب
4- گویا و خموش: زندگینامه علمی و ادبی حکیم عمر خیام
نويسنده:بنفشه حجازی - فرزان روز - دیویی: 8fa1.22 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 800 نسخه - 300000 ریال - 1 -479-321-964-978 انتخاب
5- گزارشی از ستونزار
نويسنده:بنفشه حجازی - بنفشه حجازی - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
6- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
7- به زیر مقنعه (بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری تا عصر صفوی)
نويسنده:بنفشه حجازی - نشر علم - دیویی: 305.4 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 1 -19-5989-964 انتخاب
8- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
9- به انکار عشق تو ناگزیرم
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1373 - 1000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 808.068 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6