لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشكاه الاحكام مشتمل بر: مسائل شرعي، احكام عقد نكاح، احكام طلاق، احكام نماز، احكام ميت، ادعيه ...
نويسنده:سیدغضنفر موسوی - معصومین‌(ع) - 318 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -29-6700-600-978 انتخاب
2- دعا رمز رستگاری
نويسنده:سیدغضنفر موسوی ؛ زيرنظر:حسن خرسندی - شفیق - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 9 -8-96809-964-978 انتخاب
3- مشکاه الاحکام مشتمل بر: مسائل شرعی، احکام عقد نکاح، احکام طلاق، ...
نويسنده:سیدغضنفر موسوی - ائمه(ع) - 310 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -28-8526-600-978 انتخاب
4- زنان نمونه در قرآن
نويسنده:سیدغضنفر موسوی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 110000 ریال - 0 -021-429-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1