لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برند: هویت کسب و کار
نويسنده:حسین حاجی‌بابایی ؛ ويراستار:جلال خدایاری - کیاجور - دیویی: 658.827 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 9 -5-92524-600-978 انتخاب
2- دیدگاه‌های دیوید آکر در برندسازی: 20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین حاجی‌بابایی ؛ مترجم:فاطمه حاجی‌بابایی - ادبستان - دیویی: 658.827 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 195000 ریال - 1 -074-196-600-978 انتخاب
3- معجزات عسل
نويسنده:محمد مخلصی ؛ ويراستار:حسین حاجی‌بابایی - شیرمحمدی - دیویی: 615.85 - 254 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 1 -55-7678-964-978 انتخاب
4- معجزات عسل
نويسنده:محمد مخلصی ؛ ويراستار:حسین حاجی‌بابایی - شیرمحمدی - دیویی: 615.85 - 218 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -59-7678-964-978 انتخاب
5- دیدگاه‌های دیوید آکر در برندسازی: اثری فاخر و کاربردی از پدر برندسازی نوین (20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت)
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین حاجی‌بابایی ؛ مترجم:فاطمه حاجی‌بابایی - ادبستان - دیویی: 658.827 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500000 ریال - 5 -133-196-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1