لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (12)
تالیف (36)
ترجمه (6)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
2- راهنمای طراحی فضاهای شهری: جداره فضای شهری
نويسنده:سیدحسین بحرینی ؛ نويسنده:حسین خسروی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 194 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -6646-03-964-978 انتخاب
3- نهادگرایی و جهانی شدن
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 4 -6668-03-964-978 انتخاب
4- تحفه الامثال (تاریخ تالیف 1311 ق)
نويسنده:محمدرفیع‌بن‌علی‌اصغر نظام‌العلماء ؛ به‌اهتمام:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
5- معماری، باغ و منظر، تدوام، گسستگی و نوآوری در گذر از رنسانس تا جنبش منطق گرای قرن بیستم
نويسنده:هما ایرانی‌بهبهانی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 184 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -6469-03-964-978 انتخاب
6- تعامل تکنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر
نويسنده:محمود گلابچی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 398 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 6 -6396-03-964-978 انتخاب
7- مبانی طراحی ساختمان‌های بلند
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:محمدرضا گلابچی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 840 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 550000 ریال - 9 -6395-03-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه: نظریه آشوب - نظریه سیستم‌ها - نظریه بازی - نظریه محدودیت‌ها
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:امیر فرجی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 8 -6446-03-964-978 انتخاب
9- طراحی مفهومی ساختمان‌های بلند
نويسنده:محمدرضا گلابچی ؛ نويسنده:نجمه ماستری‌فراهانی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 450000 ریال - 5 -6351-03-964-978 انتخاب
10- سیستم‌های ساختمانی
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:کتایون تقی‌زاده ؛ نويسنده:محمدرضا گلابچی - دانشگاه پارس - 502 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 1 -1-94825-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5