لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (12)
تالیف (36)
ترجمه (6)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌هایی درباره نگارش، خوانش و گویش: گفتارهایی در رادیو ایران
نويسنده:محمود جنیدی‌جعفری ؛ نويسنده:غلامحسین مراقبی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه پارس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -3-94825-600-978 انتخاب
2- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
3- پدیده انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -6346-03-964-978 انتخاب
4- اقتصاد سیاسی بین‌الملل
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -6745-03-964-978 انتخاب
5- رویکردهای یادگیری: نظریه و کاربست
نويسنده:آن جردن ؛ نويسنده:اوریسون کارلیل ؛ نويسنده:آنتا استاک - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 4 -6358-03-964-978 انتخاب
6- فرهنگ جامع امثال و حکم: برگرفته از امثال و حکم دهخدا، داستان‌نامه بهمنیاری، امثال قرآن، نهج‌البلاغه ...
گردآورنده:غلامحسین مراقبی ؛ گردآورنده:مجید جهانی‌نوق ؛ زيرنظر:ایرج‌اله دادی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1132 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - انتخاب
7- اقتصاد سیاسی بین‌الملل
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -6745-03-964-978 انتخاب
8- فرهنگ جامع امثال و حکم: برگرفته از امثال و حکم دهخدا، داستان‌نامه بهمنیاری، امثال قرآن، نهج‌البلاغه ...
گردآورنده:غلامحسین مراقبی ؛ گردآورنده:مجید جهانی‌نوق ؛ زيرنظر:ایرج‌اله دادی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1026 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - انتخاب
9- مبانی طراحی ساختمان‌های بلند
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:محمدرضا گلابچی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 840 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 550000 ریال - 9 -6395-03-964-978 انتخاب
10- سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -6523-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5