لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (12)
تالیف (36)
ترجمه (6)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سازگاری حرارتی در معماری نخستین قدم در صرف‌جویی مصرف انرژی
نويسنده:شاهین حیدری ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -6622-03-964-978 انتخاب
2- سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -6523-03-964-978 انتخاب
3- طراحی مفهومی ساختمان‌های بلند
نويسنده:محمدرضا گلابچی ؛ نويسنده:نجمه ماستری‌فراهانی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 450000 ریال - 5 -6351-03-964-978 انتخاب
4- نهادگرایی و جهانی شدن
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -6668-03-964-978 انتخاب
5- اقتصاد سیاسی بین‌الملل
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -6745-03-964-978 انتخاب
6- معماری بایونیک
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:مرتضی خرسندنیکو ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 324 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -6586-03-964-978 انتخاب
7- راهنمای طراحی فضاهای شهری: جداره فضای شهری
نويسنده:سیدحسین بحرینی ؛ نويسنده:حسین خسروی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 194 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 2 -6646-03-964-978 انتخاب
8- فن‌شناسی معماری ایران
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:آیدین جوانی‌دیزجی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 554 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -6476-03-964-978 انتخاب
9- رویکردهای یادگیری: نظریه و کاربست
نويسنده:آن جردن ؛ نويسنده:اوریسون کارلیل ؛ نويسنده:آنتا استاک - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 4 -6358-03-964-978 انتخاب
10- نهادگرایی و جهانی شدن
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 4 -6668-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5