لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (11)
تالیف (35)
ترجمه (6)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پدیده انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -6346-03-964-978 انتخاب
2- طراحی مفهومی ساختمان‌های بلند
نويسنده:محمدرضا گلابچی ؛ نويسنده:نجمه ماستری‌فراهانی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 450000 ریال - 5 -6351-03-964-978 انتخاب
3- مدیریت پروژه و اخلاق
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:مجتبی امیری ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه پارس - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 4 -0-94825-600-978 انتخاب
4- گزیده اشعار (صد بند) تاگور: به ضمیمه شرح زندگی، افکار و آرای وی
نويسنده:محمد محیط‌طباطبایی ؛ به‌اهتمام:مجید جهانی‌نوق ؛ مترجم:ابراهیم پورداود - دانشگاه پارس - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 9 -5-94825-600-978 انتخاب
5- شهرها، طراحی و تکامل
نويسنده:استفن مارشال ؛ مترجم:سیدحسین بحرینی ؛ مترجم:آمنه بختیار - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 446 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 380000 ریال - 4 -6965-03-964-978 انتخاب
6- نهادگرایی و جهانی شدن
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -6668-03-964-978 انتخاب
7- سازگاری حرارتی در معماری نخستین قدم در صرف‌جویی مصرف انرژی
نويسنده:شاهین حیدری ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -6622-03-964-978 انتخاب
8- مدیریت ایمنی پروژه: با رویکرد پروژه‌های ساختمانی
نويسنده:محمود گلابچی ؛ نويسنده:مجتبی امیری ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه پارس - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 8 -2-94825-600-978 انتخاب
9- سیری در تاریخ فلسفه غرب
نويسنده:مجتبی درایتی ؛ نويسنده:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه پارس - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -6-94825-600-978 انتخاب
10- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5