لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (108)
تالیف (149)
ترجمه (15)
تهران (154)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده کتاب: انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - طوبی - دیویی: 955.083 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 18000 ریال - 8 -0-90457-964 انتخاب
2- امامت از دیدگاه نهج‌البلاغه
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 37 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- فقه سیاسی (3جلد)
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.3 - چاپ 3 سال 1368 - انتخاب
4- گزیده کتاب: انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی ؛ خطاط: جواهرپور ؛ نقاش:پیروز حکیم‌زاده - طوبی - دیویی: 955.083 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
5- فقه سیاسی: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 416 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 27000 ریال - 3 -0925-00-964 انتخاب
6- فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 40500 ریال - 5 -462-459-964-978 انتخاب
7- واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
نويسنده:یعقوب خاوری ؛ نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی ؛ ويراستار:هادی بزدی‌ثانی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 297.303 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 110000 ریال - 8 -19-7673-964-978 انتخاب
8- آیات الاحکام: حقوقی - کیفری
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی ؛ مصحح:ابوالفضل احمدزاده - مجد - دیویی: 297.174 - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 340000 ریال - 2 -44-2955-964-978 انتخاب
9- قواعد فقه: بخش حقوق جزا
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.324 - 294 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 29500 ریال - 2 -180-530-964-978 انتخاب
10- فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 220000 ریال - 5 -462-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17