لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تن‌تن در کنگو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -39-7839-600-978 انتخاب
2- مدیریت ورزشی
نويسنده:علی مهری ؛ نويسنده:الهام رادمهر ؛ نويسنده:اقدس سجودی - نگین سبلان - دیویی: 796.069 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 3 -09-6460-600-978 انتخاب
3- تن‌تن: سیگارهای فرعون
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -37-7839-600-978 انتخاب
4- کاربرد تمرینات لرزشی در فیزیوتراپی و ورزش
نويسنده:آلفیو آلبازینی ؛ مترجم:علی برزگری ؛ مترجم:صغری حیدری - محقق اردبیلی - دیویی: 615.82 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -043-344-600-978 انتخاب
5- تن‌تن: راز تک شاخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -32-7839-600-978 انتخاب
6- تن‌تن: جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -34-7839-600-978 انتخاب
7- تن‌تن: گوش شکسته
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -35-7839-600-978 انتخاب
8- تربیت بدنی (پایه ابتدائی و بازی)
نويسنده:الهام رادمهر ؛ نويسنده:مینا ابراهیم‌پور ؛ نويسنده:مریم سلیمی - نگین سبلان - دیویی: 613.7042 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 7 -098-431-600-978 انتخاب
9- تن‌تن: گنج راکهام سرخ‌پوش
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:محمد نیرومند ؛ مترجم:یوگو لوپرت - اعجاز علم - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -31-7839-600-978 انتخاب
10- تربیت بدنی عمومی 1
نويسنده:ایوب مهدی‌وند ؛ نويسنده:علی برزگری ؛ نويسنده:حسین رمضانی - محقق اردبیلی - دیویی: 613.71 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 0 -73-6554-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1