لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (46)
تالیف (21)
ترجمه (68)
تهران (83)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (52)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکانیک برداری برای مهندسان: استاتیک (محاسبات بر اساس SI)
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:الیوت‌آر. آیزنبرگ - علوم ‌دانشگاهی - دیویی: 620.105 - 374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 60000 ریال - 0 -75-6186-964 انتخاب
2- مکانیک برداری برای مهندسان: استاتیک
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:الیوت‌آر. آیزنبرگ - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.105 - 392 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 70000 ریال - 0 -75-6186-964 انتخاب
3- راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان: دینامیک
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:ویلیام کلاوزن - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.105 - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 7 -89-6186-964-978 انتخاب
4- راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان: استاتیک
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:الیوت‌آر. آیزنبرگ - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.103007 - 488 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 100000 ریال - 9 -76-6186-964 انتخاب
5- راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان: دینامیک
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:ویلیام کلاوزن - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.105 - 504 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 200000 ریال - 7 -89-6186-964-978 انتخاب
6- اوربیتالهای مولکولی کمپلکسهای فلزی واسطه
نويسنده:ایو ژان ؛ مترجم:لطفعلی سقط‌فروش ؛ مترجم:رباب لطفی - تک رنگ - دیویی: 546.6 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 8 -16-6081-600-978 انتخاب
7- ویراستار: کتاب دوم
نويسنده:هومن عباسپور ؛ به‌اهتمام:شهرناز اعتمادی ؛ به‌اهتمام:علی صلح‌جو - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 808.027 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -797-389-964-978 انتخاب
8- شیمی آلی فلزی
نويسنده:گری‌او. اسپسارد ؛ نويسنده:گری‌ میسلر ؛ مترجم:زهرا کریمی - تک رنگ - دیویی: 547.05 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 48000 ریال - 0 -8-95276-964 انتخاب
9- مقاومت مصالح
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:جان‌تی دی‌ولف - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 620.112076 - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 80000 ریال - 1 -81-6186-964-978 انتخاب
10- مدیریت انگیزش: بررسی عوامل موثر ایجاد انگیزش در سازمان
نويسنده:محمد حسن‌پور - بلور - دیویی: 658.314 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 7 -57-2877-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9