لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عموجان عباس
نويسنده:رضا حسین‌بیگی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 1500 ریال - انتخاب
2- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 55000 ریال - 5 -63-6175-964 انتخاب
3- نه هر زیدی
نويسنده:رضا حسین‌بیگی ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 0 -4-91766-964 انتخاب
4- برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات (و مقدمه‌ای بر TPM)
نويسنده:محمد سیدحسینی ؛ ويراستار:رضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.202 - 644 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 130000 ریال - 1 -63-6175-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1