لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (38)
تالیف (76)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مولود کعبه
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ مقدمه:کاظم صدیقی - مسعی - دیویی: 297.68 - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 300000 ریال - 5 -40-6455-964-978 انتخاب
2- بانوی درخشنده
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ مقدمه:محمد محمدی‌ری‌شهری ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی - دیویی: 297.68 - 738 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 550000 ریال - 3 -73-6455-964-978 انتخاب
3- آخرین منجی
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی،مسجد مقدس جمکران - دیویی: 297.462 - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1396 - 400000 ریال - 5 -66-6455-964-978 انتخاب
4- خورشید بر نیزه: مقتل حضرت امام حسین (ع)
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.9534 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1396 - 400000 ریال - 7 -62-6455-964-978 انتخاب
5- تراژدی بوسنی و هرزگوین
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 8fa2 - 83 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 1000 ریال - انتخاب
6- خورشید بر نیزه: مقتل حضرت امام حسین (ع)
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.9534 - 518 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 30000 ریال - 7 -62-6455-964-978 انتخاب
7- کاپیتولاسیون: نمایشنامه در 5 پرده
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - انجام کتاب - دیویی: 8fa2.62 - 83 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 65 ریال - انتخاب
8- آخرین منجی
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی،مسجد مقدس جمکران - دیویی: 297.462 - 612 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 400000 ریال - 5 -66-6455-964-978 انتخاب
9- فروغ فروزان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی - دیویی: 297.93 - 692 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 450000 ریال - 4 -63-6455-964-978 انتخاب
10- مولود کعبه
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ مقدمه:کاظم صدیقی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی - دیویی: 297.95 - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 300000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8