لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (38)
تالیف (76)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین منجی
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی،مسجد مقدس جمکران - دیویی: 297.462 - 614 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 5 -66-6455-964-978 انتخاب
2- خورشید بر نیزه: مقتل حضرت امام حسین (ع)
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.9534 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 5000 نسخه - 400000 ریال - 7 -62-6455-964-978 انتخاب
3- فروغ فروزان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - ورای دانش - دیویی: 297.93 - 408 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 112000 ریال - 8 -019-138-600-978 انتخاب
4- هوار گل سرخ
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 3 -60-6455-964-978 انتخاب
5- خورشید بر نیزه
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - خیرالله - دیویی: 297.9534 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 7000 نسخه - 22000 ریال - 1 -9-92432-964 انتخاب
6- جلوه دیدار: نگاهی دیگر به حماسه کربلا
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 4 -614-422-964-978 انتخاب
7- تراژدی بوسنی و هرزگوین
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 8fa2 - 83 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- آخرین منجی
نويسنده:نورالله حسین‌خانی ؛ ويراستار:زهرا خوئینی - مسعی،مسجد مقدس جمکران - دیویی: 297.462 - 612 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 5 -66-6455-964-978 انتخاب
9- فروغ فروزان
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.93 - 692 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 450000 ریال - 4 -63-6455-964-978 انتخاب
10- خورشید بر نیزه: مقتل حضرت امام حسین (ع)
نويسنده:نورالله حسین‌خانی - مسعی - دیویی: 297.9534 - 518 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 7 -62-6455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8