لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (12)
تالیف (27)
ترجمه (3)
تهران (29)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستاران (گایتون پرستاران): همراه با پرسش های هدفمند چهارگزینه‌ای قابل استفاده برای آزمون‌های جامع پرستاری، کارشناسی .
تدوين:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - دیویی: 612 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 85000 ریال - 5 -139-399-964-978 انتخاب
2- نورو‌آناتومی
نويسنده:ای.آر کراسمن ؛ نويسنده:دیوید نیری ؛ مترجم:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 611.8 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 109000 ریال - 1 -236-399-964-978 انتخاب
3- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای...
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - دیویی: 612 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 199000 ریال - 4 -347-399-964-978 انتخاب
4- نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - تحفه،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.726 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 250000 ریال - 0 -45-8505-964-978 انتخاب
5- نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستاران (گایتون پرستاران): همراه با پرسش های هدفمند چهارگزینه‌ای قابل استفاده برای آزمون‌های جامع پرستاری، کارشناسی .
تدوين:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - دیویی: 612 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 6 -75-7203-964 انتخاب
6- فیزیولوژی برای پرستاری (نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستار) همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - دیویی: 612 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 189000 ریال - 2 -198-399-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی برای پرستاری (نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستار) همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - دیویی: 612 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 125000 ریال - 2 -198-399-964-978 انتخاب
8- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای ...
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - دیویی: 612 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 199000 ریال - 4 -347-399-964-978 انتخاب
9- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای ...
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - دیویی: 612 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 240000 ریال - 4 -347-399-964-978 انتخاب
10- نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - تحفه،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.736 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 420000 ریال - 0 -45-8505-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3