لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (10)
تالیف (25)
ترجمه (3)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدل تعالی موسسه‌های پژوهشی
نويسنده:مرتضی روغنی ؛ نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:مهرناز حیدری - پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،چاپار - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1250 نسخه - 60000 ریال - 8 -74-7519-964-978 انتخاب
2- نورو‌آناتومی
نويسنده:ای.آر کراسمن ؛ نويسنده:دیوید نیری ؛ مترجم:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 1 -236-399-964-978 انتخاب
3- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای...
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 199000 ریال - 4 -347-399-964-978 انتخاب
4- نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - تحفه،نشر و تبلیغ بشری - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 420000 ریال - 0 -45-8505-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی برای پرستاری (نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستار) همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 189000 ریال - 2 -198-399-964-978 انتخاب
6- در گلستان دعا با باغبان "وظیفه مومنان در دعا برای امام زمان (عج)"
تهيه و تنظيم: هیات‌عاشقان‌بقیه‌الله(ع) ؛ باهمكاري:سیداحمد حسین‌زاده - بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -26-5927-964 انتخاب
7- فیزیولوژی برای پرستاری (نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستار) همراه با پرسش‌های هدفمند چهارگزینه‌ای
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - بشری،تحفه - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 2 -198-399-964-978 انتخاب
8- نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستاران (گایتون پرستاران): همراه با پرسش های هدفمند چهارگزینه‌ای قابل استفاده برای آزمون‌های جامع پرستاری، کارشناسی .
تدوين:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -75-7203-964 انتخاب
9- نکات برتر فیزیولوژی گایتون برای پرستاران (گایتون پرستاران): همراه با پرسش های هدفمند چهارگزینه‌ای قابل استفاده برای آزمون‌های جامع پرستاری، کارشناسی .
تدوين:سیداحمد حسین‌زاده - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -139-399-964-978 انتخاب
10- نکات برتر طب اورژانس برای پرستاران
نويسنده:سیداحمد حسین‌زاده ؛ نويسنده:شبنم پشدار - تحفه،نشر و تبلیغ بشری - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 50 نسخه - 250000 ریال - 0 -45-8505-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3