لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (114)
تالیف (19)
ترجمه (127)
تهران (146)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به سوی فانوس دریایی
نويسنده:ویرجینیا وولف ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 823.912 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 24000 ریال - 2 -199-448-964 انتخاب
2- جورج اورول 1984
مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 823.912 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 21000 ریال - 9 -044-448-964 انتخاب
3- مزرعه حیوانات: قصه پریان
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ ويراستار:معصومه نبی‌زاده - دوستان - دیویی: 823.912 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -20-6207-964-978 انتخاب
4- درباره رمان (مجموعه مقالات)
نويسنده:پل ریکور ؛ نويسنده:پیر بوردیو ؛ نويسنده:والتر بنیامین - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 808.3 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 50000 ریال - 9 -648-422-964-978 انتخاب
5- لرد جیم
نويسنده:جوزف کنراد ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ ويراستار:هوشنگ گلشیری - نیلوفر - دیویی: 823 - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 330000 ریال - 7 -677-448-964-978 انتخاب
6- یک هزارونهصدوهشتادوچهار
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 823 - 272 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 400 ریال - انتخاب
7- واژه‌نامه ادبی: انگلیسی ـ فارسی ـ فارسی ـ انگلیسی
نويسنده:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 803 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
8- تحلیل نقد
نويسنده:نورتروپ فرای ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ ويراستار:مژده دقیقی - نیلوفر - دیویی: 801.95 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 19000 ریال - 5 -080-448-964 انتخاب
9- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - دیویی: 891.733 - 512 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 18 سال 1399 - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
10- مزرعه حیوانات: قصه پریان
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:صالح حسینی ؛ ويراستار:معصومه نبی‌زاده - دوستان - دیویی: 823.912 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 15000 ریال - 0 -20-6207-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15