لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (195)
تالیف (247)
ترجمه (3)
تهران (245)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (247)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (250) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این تخم گنجشک است؟
نويسنده:مهدیه صفایی‌نیا - شهر قلم،چکه - دیویی: 591.4 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 32000 ریال - 3 -80-2970-964-978 انتخاب
2- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 36 سال 1391 - 26000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
3- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 56 سال 1391 - 36000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
4- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 67 سال 1391 - 36000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
5- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 68 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
6- این ظرف شیر مال کیه؟
نويسنده:مهدیه صفایی‌نیا - چکه - دیویی: 591.4 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 45000 ریال - 6 -31-7216-600-978 انتخاب
7- بزرگترین حیوان جنگل کیه؟
نويسنده:مهدیه صفایی‌نیا - چکه - دیویی: 591.4 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 45000 ریال - 3 -29-7216-600-978 انتخاب
8- یا من یا هیچکس
نويسنده:علی پورطبیب ؛ تصويرگر:مهدیه صفایی‌نیا - آبگین رایان - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 3 -05-5809-600-978 انتخاب
9- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 81 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
10- رنگین‌کمان: انس با قرآن کریم در دوره‌ی پیش‌دبستان
نويسنده:مسعود تهرانی‌فرجاد ؛ نويسنده:الهه ستوده ؛ نويسنده:غلام‌عباس سرشورخراسانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.112 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 97 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -0370-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25