لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (0)
ترجمه (33)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بادبادک‌باز
نويسنده:خالد حسینی ؛ مترجم:آرا جواهری - پارمیس - دیویی: 813.6 - 412 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 245000 ریال - 3 -75-6027-600-978 انتخاب
2- بادبادک‌باز
نويسنده:خالد حسینی ؛ مترجم:آرا جواهری - یاقوت کویر - دیویی: 813.6 - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 3 -5-95903-600-978 انتخاب
3- مادام بواری
نويسنده:فلوبر گوستاو ؛ مترجم:آرا جواهری - پارمیس - دیویی: 843.8 - 408 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 6 -50-8708-600-978 انتخاب
4- چهار میثاق: کتاب خرد و اندیشه‌های سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:آرا جواهری - دانشگاهیان - دیویی: 299.792 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -49-2920-964-978 انتخاب
5- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - پارمیس - دیویی: 891.733 - 828 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 6 -61-6027-600-978 انتخاب
6- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - یاقوت کویر - دیویی: 891.733 - 824 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 670000 ریال - 3 -06-8191-600-978 انتخاب
7- معجزه سپاس
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:آرا جواهری - شاپیگان کتاب - دیویی: 158 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 189000 ریال - 5 -3-95174-600-978 انتخاب
8- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - پارمیس - دیویی: 891.733 - 430 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 390000 ریال - 9 -60-6027-600-978 انتخاب
9- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - یاقوت کویر - دیویی: 891.733 - 428 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 670000 ریال - 6 -05-8191-600-978 انتخاب
10- الیزابت اول: گلسرخ قصر تودور
نويسنده:کاترین لاسکی ؛ مترجم:آرا جواهری ؛ ويراستار:ایمان امیری‌زاده - آسو - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 0 -34-7228-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4