لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (57)
تالیف (58)
ترجمه (73)
تهران (131)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (115)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار علوم تجربی دوم دبستان: همراه با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی
نويسنده:مریم انصاری ؛ نويسنده:پرویز انصاری‌راد ؛ نويسنده:محمدحسن بازوبندی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 3 -0563-08-964-978 انتخاب
2- کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان
نويسنده:طاهره رستگار ؛ نويسنده:سیمین‌دخت روحی ؛ نويسنده:عزت‌السادات حسینی - مدرسه - دیویی: 507 - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 5 -286-385-964 انتخاب
3- ریاضی پنجم دبستان
نويسنده:خسرو داودی ؛ نويسنده:عزت‌السادات حسینی ؛ نويسنده:سیمین‌دخت روحی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 510.76 - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 0 -765-395-964-978 انتخاب
4- الکترولیز در مایع رنگی
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:مریم تقی‌زاده ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 540.76 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -013-224-600-978 انتخاب
5- الگوبرداری از طبیعت
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:پریوش دیوسالار ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -092-224-600-978 انتخاب
6- ساخت کاغذ تورنسل
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:مریم تقی‌زاده ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -071-224-600-978 انتخاب
7- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: پرسش کردن برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:سالی گادینو ؛ مترجم:حسین دانشفر ؛ نويسنده:جنی ویلسون - فاطمی - دیویی: 155.41824 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 0 -535-318-964-978 انتخاب
8- کتاب کار و تمرین علوم تجربی ششم ابتدایی
نويسنده:حورا کاتبی ؛ ويراستار:طاهره‌السادات فاطمی ؛ زيرنظر:فرامرز فرقانی‌هریس - گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 9 -866-482-964-978 انتخاب
9- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: همکاری گروهی: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:کلی مرداک ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 371.295 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -539-318-964-978 انتخاب
10- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: پرسش کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:سالی گادینو ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 371.295 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -535-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14