لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (57)
تالیف (58)
ترجمه (73)
تهران (131)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (115)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلب
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:ارغوان اشتری ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 8 -037-224-600-978 انتخاب
2- ریشه‌ها و ساقه‌ها
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:ارغوان اشتری ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -018-224-600-978 انتخاب
3- زلزله‌ساز
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:مریم تقی‌زاده ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 507.6 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 2 -026-224-600-978 انتخاب
4- دنیای مورچه‌ها
مترجم:فرشته عبدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر ؛ ويراستار:روح‌اله خلیلی‌بروجنی - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 595.796 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 6 -031-224-600-978 انتخاب
5- کتاب کار علوم تجربی دوم دبستان
نويسنده:عزت‌السادات حسینی ؛ زيرنظر:طاهره رستگار - موسسه ‌نشر علوم ‌نوین - دیویی: 507 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 30000 ریال - 9 -83-6133-964-978 انتخاب
6- کتاب کار علوم تجربی اول دبستان
نويسنده:طاهره رستگار ؛ نويسنده:سیمین‌دخت روحی ؛ نويسنده:عزت‌السادات حسینی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507.6 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 8 -0399-08-964-978 انتخاب
7- کتاب کار علوم تجربی اول دبستان
نويسنده:طاهره رستگار ؛ نويسنده:سیمین‌دخت روحی ؛ نويسنده:عزت‌السادات حسینی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507.6 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -0399-08-964-978 انتخاب
8- فکر کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:جنی ویلسون ؛ نويسنده:کت مورداک ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 153.42 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 18000 ریال - 3 -547-318-964-978 انتخاب
9- ریاضی پنجم دبستان
نويسنده:خسرو داودی ؛ نويسنده:عزت‌السادات حسینی ؛ نويسنده:سیمین‌دخت روحی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 510.76 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 34000 ریال - 0 -765-395-964-978 انتخاب
10- اسرار نوری
نويسنده: کمپانی آرتک ؛ مترجم:فرشته عبدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - پیک ‌گل‌واژه - دیویی: 535.076 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -021-224-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14