لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فارسی عمومی، فارسی پیش
نويسنده:محمد شجاعی ؛ نويسنده:ثارالله شجاعی - فارس الحجاز - دیویی: 8fa0.8 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 140000 ریال - 9 -27-2887-964-978 انتخاب
2- فارسی عمومی، فارسی پیش
نويسنده:محمد شجاعی ؛ نويسنده:ثارالله شجاعی - فارس الحجاز - دیویی: 8fa0.8 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 140000 ریال - 9 -27-2887-964-978 انتخاب
3- فارسی عمومی: فارسی پیش
نويسنده:محمد شجاعی ؛ نويسنده:ثارالله شجاعی - فارس الحجاز - دیویی: 8fa0.8 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 9 -27-2887-964-978 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
6- فارسی عمومی
نويسنده:محمد شجاعی ؛ نويسنده:ثارالله شجاعی ؛ ويراستار:کوثر شجاعی - آیین احمد (ص) - دیویی: 8fa0.8 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 6 -31-8826-600-978 انتخاب
7- فارسی عمومی، فارسی پیش
نويسنده:محمد شجاعی ؛ نويسنده:ثارالله شجاعی - فارس الحجاز - دیویی: 8fa0.8 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 9 -27-2887-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1