لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی دوره تحصیلی دبیرستان
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:منا میرسپاسی ؛ نويسنده:امیر حمزه‌زارع - پارسیا - دیویی: 613.7 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 175000 ریال - 1 -76-6257-600-978 انتخاب
2- آشنایی با بازیهای المپیک و بعضی رشته‌های ورزشی: ویژه دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی راهنمائی و دبیرستان
نويسنده:امیرحمزه زارع ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 796.48 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -77-6257-600-978 انتخاب
3- برنامه سلامت جسمانی ورودی افسران ارتش
نويسنده:محمدعلی منشادی ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 613.7 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 4 -75-6257-600-978 انتخاب
4- تربیت بدنی دوره تحصیلی راهنمائی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:منا میرسپاسی ؛ نويسنده:امیرحمزه زارع - پارسیا - دیویی: 613.7 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 5 -78-6257-600-978 انتخاب
5- بازی‌های المپیک افراد استثنائی فوتبال: هندبوکی برای آموزش در خانه
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:مجتبی آبنار ؛ نويسنده:امیرحمزه زارع - پارسیا - دیویی: 796.48 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 0 -73-6257-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1