لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنترل وزن و ترکیبات موثر بر آن در صنعت غذا
مترجم:جواد حشمتی ؛ مترجم:محمد حضوری ؛ مترجم:نازلی نمازی - دنیای تغذیه - دیویی: 613.25 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 9 -24-7433-600-978 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
3- راهنمای رژیم‌شناسان برای ارزیابی و مستندسازی
نويسنده:طاهره اسحاقی ؛ نويسنده:ژاکلین‌سی. موریس ؛ مترجم:محمد حضوری - فانوس اندیشه - دیویی: 614.5939 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 2 -38-5901-600-978 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
5- تغذیه ورزشی در گروه‌های ویژه
نويسنده:لوییز برک ؛ نويسنده:ویکی دیکین ؛ مترجم:محمد حضوری - آییژ - دیویی: 613.2024796 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 4 -308-970-964-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
7- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
8- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1