لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (165)
تالیف (188)
ترجمه (0)
تهران (188)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (178)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (188) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
2- فعالیت‌های یاددهی - یادگیری: برنامه درسی برای دوره پیش از دبستان
نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:ترانه فرصت ؛ نويسنده:شیرین برزین - توکا - دیویی: 372.21 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 50000 ریال - 0 -53-6645-964-978 انتخاب
3- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
4- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 70000 ریال - 6 -0787-07-964-978 انتخاب
5- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
6- کاردستی
نويسنده:مهدی دریاافزون - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 12000 ریال - 6 -0787-07-964-978 انتخاب
7- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
8- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
9- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
10- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19