لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیندهای تصادفی
گردآورنده:محمدرضا تربی ؛ گردآورنده:محمدرضا اکبرزاده - سنجش و دانش - دیویی: 519.23 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 8 -57-5740-600-978 انتخاب
2- فرآیندهای تصادفی
گردآورنده:محمدرضا تربی ؛ گردآورنده:محمدرضا اکبرزاده - سنجش و دانش - دیویی: 519.23 - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 300000 ریال - 8 -57-5740-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1