لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (1780)
تالیف (1903)
ترجمه (0)
تهران (1896)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (71)

تعداد یافت شده (1903) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 345.55 - 1744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 13000 ریال - 964-8786-33-X انتخاب
2- دیوان حافظ بر اساس نسخه علامه محمد قزوینی، دکتر قاسم غنی با نگاه به حافظ (به سعی سایه)، غزلهای حافظ (دکتر سلیم نیساری)، دیوان حافظ ...
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 8fa1.32 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 11000 ریال - 8 -37-6221-964 انتخاب
3- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [با اصلاحات بعدی تا ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 344 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 26 سال 1385 - 15000 ریال - 5 -41-8786-964-978 انتخاب
4- قانون بودجه سال 1386 کل کشور: مصوب 1385/12/24 مجلس شورای اسلامی
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 343.55034 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 4 -29-8891-964-978 انتخاب
5- قوانین چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته - چک از قانون تجارت همراه با قانون علمیات بانک
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55096 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 29 سال 1386 - 7500 ریال - 2 -81-5553-964-978 انتخاب
6- قوانین چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته - چک از قانون تجارت همراه با قانون علمیات بانک
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55096 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 30 سال 1386 - 7500 ریال - 2 -81-5553-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات مربوط به خانواده: زن در قانون اساسی - حقوق ملت در قانون اساسی - اشخاص در قانون مدنی - ازدواج و طلاق - خانواده - زنان و کودکان ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.55015 - 560 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -34-8891-964-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون تشکیل ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5505 - 794 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 19000 ریال - 8 -93-5553-964 انتخاب
9- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 همراه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 347.5504 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 7000 ریال - 4 -90-6221-964 انتخاب
10- قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی: قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با آراء وحدت رویه، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 347.55 - 616 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 19000 ریال - 0 -92-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 191