لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (50)
تالیف (64)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فاطمه "س" حامی ولایت
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - شجره طوبی فاطمه زهرا (س) - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
2- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
3- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 10000 نسخه - 500 ریال - 964-91127-4-X انتخاب
4- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
5- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 10000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
7- رساله ذخیره المومنین لیوم‌الدین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - محمد حسینی شاهرودی - 145 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
8- اجوبه المسائل الاعتقادیه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 نسخه - 1500 ریال - 3 -2-91127-964 انتخاب
9- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
10- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 500 ریال - 8 -5-91127-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8