لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (50)
تالیف (64)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منتخب المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - انتخاب
2- رساله ذخیره المومنین لیوم‌الدین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - انتخاب
3- رساله توضیح ‌المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 6000 ریال - 1 -3-91127-964 انتخاب
4- اداره منزل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - سازمان تحقیقات خودکفائی بسیج - دیویی: 297.973 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1750 ریال - 1 -08-6462-964 انتخاب
5- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 500 ریال - 964-91127-4-X انتخاب
6- توضیح مناسک الحج و یلحقه اعمال المدینه المنوره
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.357 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3500 ریال - 7 -0-91127-964 انتخاب
7- مختصر الاحکام
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:سیدعلی رضوی‌ - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -6-91127-964 انتخاب
8- راز عظمت: "ویژه" کنگره بین‌المللی حضرت زهرا (س) الگوی زنان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - سازمان تحقیقات خودکفائی بسیج - دیویی: 297.973 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 800 ریال - انتخاب
9- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.354 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 500 ریال - 8 -5-91127-964 انتخاب
10- رساله ذخیره المومنین لیوم‌الدین: العبادات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - السید محمد الحسینی الشاهرودی - دیویی: 297.3422 - 384 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8