لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (50)
تالیف (64)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله توضیح مناسک حج و عمره به همراه اعمال و مستحبات مکه مکرمه و مدینه منوره
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 4 -7-91127-964 انتخاب
2- زندگی امام جواد (ع)
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - فیض کاشانی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6100 نسخه - 500 ریال - 7 -025-403-964 انتخاب
3- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - دفتر آیت‌الله محمد حسینی شاهرودی - 40 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 7 سال 1379 - 10000 نسخه - 500 ریال - 964-91127-4-X انتخاب
4- منتخب المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
5- رساله ذخیره المومنین لیوم‌الدین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - انتخاب
6- گزیده‌ای از احکام روزه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 56 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 500 ریال - 8 -5-91127-964 انتخاب
7- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 10000 نسخه - 500 ریال - 964-91127-4-X انتخاب
8- توضیح مناسک الحج و یلحقه اعمال المدینه المنوره
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 7 -0-91127-964 انتخاب
9- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
10- منتخب المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -04-5822-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8