لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (50)
تالیف (64)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله توضیح‌المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 1 -3-91127-964 انتخاب
2- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
3- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
4- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 348 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 2 -09-5822-964 انتخاب
5- رساله توضیح المسائل مطابق فتوای حضرت آیه‌الله ‌العظمی حاج سیدمحمد حسینی شاهرودی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -3-91127-964 انتخاب
6- رساله ذخیره المومنین لیوم‌الدین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - انتخاب
7- منتخب المسائل
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -04-5822-964 انتخاب
8- درسهایی ویژه بانوان
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 10000 نسخه - 500 ریال - x -4-91127-964 انتخاب
9- توضیح مناسک الحج و یلحقه اعمال المدینه المنوره
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.357 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 7 -0-91127-964 انتخاب
10- رساله توضیح مناسک حج و عمره به همراه اعمال و مستحبات مکه مکرمه و مدینه منوره
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.357 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -7-91127-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8