لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌های کوتاه، جالب و خواندنی
نويسنده:ابراهیم رمضانی‌پور - سرانه - دیویی: 030 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 55000 ریال - 6 -05-6773-600-978 انتخاب
2- آب‌درمانی
نويسنده:ابراهیم رمضانی‌پور - سرانه - دیویی: 615.853 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -03-6773-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1