لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
2- درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2010: قلب و عروق
مترجم:محمدرضا عسگری ؛ مترجم:محسن سلیمانی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 616.12 - 434 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 3 -302-399-964-978 انتخاب
3- مجموعه کامل دروس ارشد ویژه
نويسنده:میترا ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمدرضا عسگری ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 1022 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 890000 ریال - 6 -356-399-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
5- جادوی زاویه دید
نويسنده:آلیشیا راسلی ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ ويراستار:محبوبه قاسمی‌ایمچه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 808.04 - 684 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -980-175-600-978 انتخاب
6- مجموعه کامل دروس ارشد ویژه
نويسنده:میترا ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمدرضا عسگری ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - بشری،تحفه - دیویی: 610.73 - 1012 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 880000 ریال - 6 -356-399-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1