لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (1)
تالیف (30)
ترجمه (16)
تهران (41)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربردهای نانو فناوری در پزشکی و صنعت
نويسنده:میثم ابراهیمی‌فر ؛ نويسنده:محسن چیانی ؛ نويسنده:هیمن مرادی‌سردره - علمی سنا - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 120000 ریال - 8 -46-7827-600-978 انتخاب
2- اصول علم آزمایشگاه (روش تحقیق)
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی - هاد - 273 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- اعتیاد و واکسن مورفین: مدارک مورد نیاز جهت ثبت و اخذ موافقت اصولی واکسن مورفین
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:دنیا پوی - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -3465-04-600-978 انتخاب
4- نانوذرات: برای رشته‌های علوم زیستی، فنی مهندسی و نانوفناوری
نويسنده:فائزه کاشانیان ؛ نويسنده:مطهره‌السادات حسینیان ؛ نويسنده:سروش خوشنویس - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -2809-04-600-978 انتخاب
5- اصطلاحات متداول بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:محمدکریم عمادزاده - نورین سپاهان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3100 نسخه - 11000 ریال - 964-6354-36-X انتخاب
6- آلودگی رادیواکتیو: پیامدها و روش‌های کنترل زیستی
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:مهدی ارجمند ؛ نويسنده:هومن بهمن‌پور - فرنام - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -05-7608-600-978 انتخاب
7- تخلیص و اصلاح سطحی نانوذرات پلیمری در کاربرد پزشکی
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:دنیا پوی ؛ نويسنده:داوود زارع - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -3457-04-600-978 انتخاب
8- نانوبیوتکنولوژی: نانولیپوزوم‌ها و دارورسانی اصول، مفاهیم و ابزارها
نويسنده:مجتبی خلیلی ؛ زيرنظر:عظیم اکبرزاده‌خیاوی - نوید شیراز - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -490-192-600-978 انتخاب
9- کاربرد تخلیص پروتئین با روش عملی
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:داریوش نوروزیان - نور دانش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 25800 ریال - 7 -69-7757-964 انتخاب
10- Glossary of nanotechnology
نويسنده:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ نويسنده:علی فرهنگی ؛ نويسنده:دنیا پوی - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 846 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 0 -3694-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5