لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (35)
تالیف (69)
ترجمه (10)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.0698 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
2- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 001.42 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 119000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
3- واژه‌نامه مدیریت ورزشی
نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:حمید قاسمی - حتمی - دیویی: 613.7103 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 96000 ریال - 6 -95-5751-600-978 انتخاب
4- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200 نسخه - 225000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
5- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
ويراستار:سارا روغنی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب - دیویی: 613.7103 - 470 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
6- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی: به انضمام (رشته‌های ورزشی) انگلیسی - فارسی
نويسنده:محمدرضا رضائی‌پور ؛ نويسنده:حمید قاسمی - بامداد کتاب - دیویی: 613.7103 - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 0 -003-206-964-978 انتخاب
7- نظریه‌ها و مبانی ارتباط جمعی (کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمدعلی قره ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 302.2 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 82000 ریال - 1 -0267-14-964-978 انتخاب
8- خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورزشی (کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه‌های ورزشی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:معصومه حسینی ؛ نويسنده:محمدعلی قره - دانشگاه پیام نور - دیویی: 070.449796 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 95000 ریال - 4 -0266-14-964-978 انتخاب
9- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
10- مدیریت روابط عمومی و بین‌المللی در ورزش (کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 629.895 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 130000 ریال - 2 -0541-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8