لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (50)
تالیف (84)
ترجمه (10)
تهران (94)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - جامعه‌شناسان - دیویی: 028.1 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 160000 ریال - 0 -308-223-600-978 انتخاب
2- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب - دیویی: 070.449796 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
3- تئوری‌های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:عباس خدایاری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.069 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -0098-14-964-978 انتخاب
4- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.0698 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
5- مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 306.483 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 99000 ریال - 1 -68-5796-600-978 انتخاب
6- مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ ويراستار:مرتضی رضایی‌صوفی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.06 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150 نسخه - 310000 ریال - 4 -0112-14-964-978 انتخاب
7- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - دیویی: 808.51 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
8- مدیریت بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - دیویی: 796.0698 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -43-5543-600-978 انتخاب
9- نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:سیدعماد حسینی - علم و حرکت - دیویی: 796.0681 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 195000 ریال - 1 -84-5543-600-978 انتخاب
10- ساخت و کاربرد ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها با تاکید بر مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:رضا صادقی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 280000 ریال - 4 -070-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10