لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (53)
تالیف (87)
ترجمه (11)
تهران (98)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌ها و مبانی ارتباط جمعی (کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمدعلی قره ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 302.2 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 82000 ریال - 1 -0267-14-964-978 انتخاب
2- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 070.449796 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 0 -83-2585-964-978 انتخاب
3- مدیریت ورزشی (اصول و کاربردها)
نويسنده:راسل هوی ؛ نويسنده:آرون اسمیت ؛ نويسنده:هانس وستربیک - علم و حرکت - دیویی: 796.069 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 185000 ریال - 3 -35-5543-600-978 انتخاب
4- فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش
نويسنده:فرشید تجاری ؛ نويسنده:مهدی کهندل ؛ نويسنده:عباس خدایاری - بامداد کتاب - دیویی: 070.449796 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 200000 ریال - 7 -088-206-964-978 انتخاب
5- مدیریت ورزش‌های هوای آزاد (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:لقمان کشاورز - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.5 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 110000 ریال - 5 -0157-14-964-978 انتخاب
6- ارتباط شناسی (کارشناسی ارشد تربیت بدنی)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:معصومه حسینی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 659.29796 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 5 -0339-14-964-978 انتخاب
7- مبانی گویندگی و گویندگی خبر
نويسنده:حمید قاسمی ؛ زيرنظر:مصطفی ملکی - بامداد کتاب - دیویی: 791.44028 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 6 -23-8131-964 انتخاب
8- فرهنگ بامداد تربیت بدنی و علوم ورزشی جیبی (فارسی - انگلیسی)
ويراستار:سارا روغنی ؛ ويراستار:فرشاد تجاری ؛ ويراستار:محسن حلاجی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - دیویی: 613.03 - 760 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 100000 ریال - 0 -090-206-964-978 انتخاب
9- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - دیویی: 796.0698 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
10- کاربرد لیزرل در عمل (با کاربرد رویکرد Simplis)
نويسنده:آرماندولوئیس ویئیرا ؛ مترجم:رسول نوروزی‌سیدحسینی ؛ مترجم:حمید قاسمی - حتمی - دیویی: 519.530285 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -77-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10