لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (68)
تالیف (2)
ترجمه (105)
تهران (106)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هابیت، یا، آنجا و بازگشت دوباره
نويسنده:جان‌رونالدروئل تالکین ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 823.914 - 432 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 35000 ریال - 964-334-200-X انتخاب
2- فهم فلسفه (اندیشه در روزگار باستان و دوره یونانی‌مآبی)
نويسنده:جون‌آ پرایس ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 180.938 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -387-334-964-978 انتخاب
3- عزازیل "راز توطئه"
نويسنده:بوریس آکونین ؛ مترجم:رضا علیزاده - نیلوفر - دیویی: 891.7344 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 450000 ریال - 7 -619-448-964-978 انتخاب
4- فهم فلسفه: اندیشه معاصر
نويسنده:جون‌آ پرایس ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 184 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 79500 ریال - 8 -337-334-964-978 انتخاب
5- سفر به انتهای شب سلین
نويسنده:جان استروک ؛ مترجم:رضا علیزاده - چترنگ - دیویی: 843.912 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 125000 ریال - 0 -59-8066-600-978 انتخاب
6- ژوزف استالین: دیکتاتور اتحاد شوروی
نويسنده:برندا هاوگن ؛ مترجم:رضا علیزاده - ققنوس - دیویی: 947.0842092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 90000 ریال - 4 -875-311-964-978 انتخاب
7- سیلماریلیون
نويسنده:جان‌رونالدروئل تالکین ؛ به‌اهتمام:کریستوفر تالکین ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 823.912 - 624 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 345000 ریال - 1 -266-334-964-978 انتخاب
8- بینتو موسولینی
نويسنده:برندا هاوگن ؛ ويراستار:روت بن‌گیات ؛ مترجم:رضا علیزاده - ققنوس - دیویی: 945.091092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 28000 ریال - 3 -885-311-964-978 انتخاب
9- فهم فلسفه: اندیشه معاصر
نويسنده:جون‌آ پرایس ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 184 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 105000 ریال - 8 -337-334-964-978 انتخاب
10- کوپن تقلبی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:رضا علیزاده - انتشارات برگ - دیویی: 891.733 - 160 صفحه - رقعی - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11