لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (13)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میکی موس
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 15000 ریال - 6 -70-7715-964-978 انتخاب
2- حضرت سلیمان (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 9 -95-7715-964-978 انتخاب
3- خشم آرین
نويسنده:نرگس عیوضی ؛ تصويرگر:علی محمدی - کیوان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 3 -92-5135-600-978 انتخاب
4- زندگانی چهارده معصوم (ع): حضرت امام رضا (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.957 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 20000 ریال - 0 -85-7715-964-978 انتخاب
5- راف خرابکار
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 15000 ریال - 3 -68-7715-964-978 انتخاب
6- حضرت ابراهیم (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 8 -92-7715-964-978 انتخاب
7- روی دیوار، جای نقاشی نیست
شاعر:فرشته رامشینی ؛ ويراستار:آذر زاهدی ؛ تصويرگر:علی محمدی - فرگام - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -42-7133-964-978 انتخاب
8- روباه زرنگ
نويسنده:علی ذوالفقاری ؛ تصويرگر:علی محمدی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8000 ریال - 1 -44-6574-964-978 انتخاب
9- زندگانی چهارده معصوم (ع): حضرت امام جعفر صادق (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.9553 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 20000 ریال - 6 -83-7715-964-978 انتخاب
10- کتاب رنگ‌آمیزی برای کودکان: کوچولوها
گرافيست:علی محمدی - فرگام - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 4 -65-7133-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7