لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (10)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (51)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوستی خاله خرسه
نويسنده:علی ذوالفقاری ؛ تصويرگر:علی محمدی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -47-6574-964-978 انتخاب
2- زندگانی چهارده معصوم (ع): حضرت امام علی‌النقی (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.9583 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -87-7715-964-978 انتخاب
3- حضرت محمد (ص)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.93 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 7 -99-7715-964-978 انتخاب
4- روباه زرنگ
نويسنده:علی ذوالفقاری ؛ تصويرگر:علی محمدی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 1 -44-6574-964-978 انتخاب
5- اسباب‌بازیها
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 4 -74-7715-964-978 انتخاب
6- زندگانی چهارده معصوم (ع): حضرت محمد پیامبر خدا (ص)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.93 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -76-7715-964-978 انتخاب
7- حضرت موسی (ع)
نويسنده:علی محمدی - گلی - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -94-7715-964-978 انتخاب
8- دوستی خاله خرسه
نويسنده:علی ذوالفقاری ؛ تصويرگر:علی محمدی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -47-6574-964-978 انتخاب
9- پرنده مغرور
نويسنده:علی ذوالفقاری ؛ نقاش:علی محمدی - جواهری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -46-6574-964-978 انتخاب
10- خرگوش ناقلا
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 0 -72-7715-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6