لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (18)
تالیف (16)
ترجمه (10)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
2- آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد
نويسنده:مهدی صفاری ؛ نويسنده:منیژه هادی‌نژاد ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - آوای نور - دیویی: 519.507 - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 114000 ریال - 4 -30-5413-600-978 انتخاب
3- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 60000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
4- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 105000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
5- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
6- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 145000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
7- سنگفرش هر خیابان از طلاست
نويسنده:وو-جونگ کیم ؛ مترجم:مهشید آریایی ؛ مترجم:فریده حق‌شناس - تمیشه - دیویی: 650.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 115000 ریال - 4 -73-8805-964-978 انتخاب
8- آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد
نويسنده:مهدی صفاری ؛ نويسنده:منیژه هادی‌نژاد ؛ نويسنده:فریده حق‌شناس - آوای نور - دیویی: 519.507 - 360 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 34000 ریال - 964-5819-44-X انتخاب
9- صنایع کوچک واقتصاددرحال توسعه هندوستان
مترجم: کمیته صنایع روستائی استان فارس ؛ تهيه و تنظيم:فریده حق‌شناس - جهاد سازندگی، دفتر مرکزی، کمیته صنایع روستایی - دیویی: 338.6420954 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
10- ویژگیها و روش آزمون: حلوا ارده
نويسنده:فریده حق‌شناس ؛ نويسنده:مهین آذر - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 602.18 - 66 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 170 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3