لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1450 نسخه - 3000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
2- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1400 نسخه - 3000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
3- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
4- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
5- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1400 نسخه - 3000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
6- خانه جدید شبح کوچولو
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:ثمین مددی - نقد قلم - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1400 نسخه - 3500 ریال - 5 -27-6589-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1