لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جذب و ارشاد خطاکاران: راهکارهای جذب و هدایت بزهکاران
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ ويراستار:سیدجمال‌الدین نصیری - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - دیویی: 297.375 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 6 -23-7550-600-978 انتخاب
2- جذاب‌سازی کلاسهای دینی کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه - ذکری - دیویی: 371.1024 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 7 -82-6041-600-978 انتخاب
3- روش تدریس و کلاس‌داری تبلیغی
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 371.102 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -65-2638-964-978 انتخاب
4- روش تدریس و کلاس‌داری تبلیغی
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 371.102 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -65-2638-964-978 انتخاب
5- شیوه‌ی جذب جوانان: راهکارهای جذب و هدایت جوانان در تبلیغ
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - دیویی: 297.483 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 8 -88-2638-964-978 انتخاب
6- مهارتهای شادی آفرین: چگونه شاد باشیم؟ چگونه شادی‌آفرینی کنیم؟
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - ذکری - دیویی: 297.637 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -94-6041-600-978 انتخاب
7- جذاب‌سازی کلاسهای دینی کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 297.07 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 3 -44-6918-964-978 انتخاب
8- شیوه‌ی جذب جوانان: راهکارهای جذب و هدایت جوانان در تبلیغ
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - دیویی: 297.483 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 8 -88-2638-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1