لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (84)
تالیف (106)
ترجمه (0)
تهران (106)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین‌ شعرها
شاعر:مهدی اخوان‌ثالث ؛ محقق:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 180000 ریال - 4 -92-6736-964-978 انتخاب
2- مهدی اخوان ثالث
به‌اهتمام:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 16000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
3- شعرهای ساحلی
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 0 -557-341-964-978 انتخاب
4- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 40000 ریال - 2 -91-6736-964 انتخاب
5- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ...
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 9800 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
6- احمد شاملو: شعر احمد شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی ؛ شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 140000 ریال - 3 -28-6736-964-978 انتخاب
7- نیما یوشیج: شعر نیما یوشیج از آغاز تا امروز، شعرهای‌ برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 50000 ریال - 8 -54-6736-964 انتخاب
8- فروغ فرخزاد: شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 155000 ریال - 0 -87-6736-964-978 انتخاب
9- مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران: نثر - داستان
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa8.862 - 376 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 17000 ریال - 2 -51-5958-964 انتخاب
10- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 45000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11