لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (84)
تالیف (106)
ترجمه (0)
تهران (106)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -91-6736-964-978 انتخاب
2- احمد شاملو: شعر احمد شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی ؛ شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 9 -28-6736-964 انتخاب
3- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ...
نويسنده:محمد حقوقی - دانشیار - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
4- نیما یوشیج: شعر نیما یوشیج از آغاز تا امروز، شعرهای‌ برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 4000 نسخه - 25000 ریال - 8 -54-6736-964 انتخاب
5- مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران: نثر - داستان
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa8.862 - 376 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 2 -51-5958-964 انتخاب
6- مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران: نثر - داستان
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa8.862 - 376 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 2 -51-5958-964 انتخاب
7- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 7 -29-6736-964 انتخاب
8- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ...
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 392 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 9200 ریال - انتخاب
9- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -91-6736-964-978 انتخاب
10- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین‌ شعرها
شاعر:مهدی اخوان‌ثالث ؛ محقق:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 4 -92-6736-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11