لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (84)
تالیف (106)
ترجمه (0)
تهران (106)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احمد شاملو: شعر احمد شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی ؛ شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 25000 ریال - 9 -28-6736-964 انتخاب
2- مهدی اخوان ثالث
به‌اهتمام:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 16000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
3- شعرهای ساحلی
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 0 -557-341-964-978 انتخاب
4- شعر نو از آغاز تا امروز (1301 - 1350)
نويسنده:محمد حقوقی - یوشیج - دیویی: 8fa1.6208 - 441 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1364 - 520 ریال - انتخاب
5- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 30000 ریال - 2 -91-6736-964 انتخاب
6- فروغ فرخزاد: شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 28000 ریال - 4 -87-6736-964 انتخاب
7- مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران: نثر - داستان
نويسنده:محمد حقوقی - نشر قطره - دیویی: 8fa8.862 - 376 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 17000 ریال - 2 -51-5958-964 انتخاب
8- مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 45000 ریال - 0 -92-6736-964 انتخاب
9- فروغ فرخزاد
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2900 ریال - انتخاب
10- فروغ فرخزاد: شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 400000 ریال - 0 -87-6736-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11