لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (12)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرده را کنار بزن در پایان تنها عشق پیروز است
شاعر:سیدعلی صالحی - نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -025-376-600-978 انتخاب
2- اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ: گزینه شعر و گشت و گذار آن سال‌ها
شاعر:سیدعلی صالحی - زاوش - دیویی: 8fa1.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 185000 ریال - 9 -01-6846-600-978 انتخاب
3- شبانه‌ها در غیاب احمد شاملو: مجموعه شعر
شاعر:سیدعلی صالحی - چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 0 -380-229-600-978 انتخاب
4- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 85 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
5- نگران نباش همه چیز درست خواهد شد: مجموعه شعر
شاعر:سیدعلی صالحی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 73000 ریال - 3 -232-191-964-978 انتخاب
6- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- این شفا: برسد به دست مجروح‌ترین رویاها
شاعر:سیدعلی صالحی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 1 -027-376-600-978 انتخاب
8- سرود روح بزرگ
شاعر:سیدعلی صالحی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 508 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 0 -264-376-600-978 انتخاب
9- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 79 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
10- شبانه‌ها در غیاب احمد شاملو: مجموعه شعر
شاعر:سیدعلی صالحی - چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 0 -380-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4