لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (12)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 97 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
2- امید بی‌زوال ما: سیمین بهبهانی، سیدعلی صالحی و شاعران معاصر
شاعر:سیدعلی صالحی - روزآمد - دیویی: 8fa1.6208 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 96000 ریال - 8 -44-6459-600-978 انتخاب
3- شبانه‌ها در غیاب احمد شاملو: مجموعه شعر
شاعر:سیدعلی صالحی - چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 0 -380-229-600-978 انتخاب
4- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
5- این شفا: برسد به دست مجروح‌ترین رویاها
شاعر:سیدعلی صالحی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 1 -027-376-600-978 انتخاب
6- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 91 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- پرده را کنار بزن در پایان تنها عشق پیروز است
شاعر:سیدعلی صالحی - نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 7 -025-376-600-978 انتخاب
8- داستانی از داستانهای هزار و یکشب: حدیث تنهاترین بانوی بصره
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
9- داستانی از داستانهای هزار و یکشب: داستان حامد و جهان‌آراء
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
10- داستانی از داستانهای هزار و یکشب
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز،عارف - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 10000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4