لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (132)
تالیف (7)
ترجمه (179)
تهران (186)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (91)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (186) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های بانمک
گردآورنده:مایکل روزن ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت - نشر ماهی - دیویی: 823.08 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -18-9971-964-978 انتخاب
2- گودی
نويسنده:جومپا لاهیری ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت - ماهی - دیویی: 813.54 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 210000 ریال - 6 -026-209-964-978 انتخاب
3- غول مدفون
نويسنده:کازوئو ایشی‌گورو ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - چشمه - دیویی: 823.914 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1 -606-229-600-978 انتخاب
4- سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - چشمه - دیویی: 895.635 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 260000 ریال - 0 -434-229-600-978 انتخاب
5- غول مدفون
نويسنده:کازوئو ایشی‌گورو ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - چشمه - دیویی: 823.914 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 260000 ریال - 1 -606-229-600-978 انتخاب
6- سالن خزندگان
نويسنده:لیمونی اسنیکت ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت - نشر ماهی - دیویی: 813 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 5 -5-93333-964 انتخاب
7- به عبارت دیگر
نويسنده:جومپا لاهیری ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -272-209-964-978 انتخاب
8- هیپی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت - چشمه - دیویی: 869.342 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 0 -0098-01-622-978 انتخاب
9- آتش‌بازی
نويسنده:ریچارد فورد ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - دیویی: 813.54 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 7 -131-209-964-978 انتخاب
10- جونی‌بی جونز بوهای مشکوک به دماغش می‌خورد
نويسنده:باربارا بارک ؛ تصويرگر:دنیس برانکاس ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت - ماهی - دیویی: 813 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 0 -073-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19