لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین بیمار ما
نويسنده:روکسان‌ماری گالیه ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:ساندرین لوم - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 9 -442-389-964-978 انتخاب
2- زمین سرماخورده
نويسنده:روکسان‌ماری گالیه ؛ تصويرگر:ساندرین لوم ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - دیویی: 843.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 0 -709-337-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1