لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (26)
تالیف (6)
ترجمه (56)
تهران (56)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تو را دوست دارم چون نان و نمک: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 894.3513 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -93-6194-964 انتخاب
2- با دست‌های پر از خورشید
شاعر:ناظم حکمت ؛ مترجم:ابوالفضل پاشا - هشت - دیویی: 894.3513 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -04-8746-600-978 انتخاب
3- داستانک‌ها
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:ایرج نوبخت - دنیای نو - دیویی: 894.3533 - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 0 -001-172-964-978 انتخاب
4- از چهار زندان
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:جلال خسروشاهی ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 894.3513 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1650 نسخه - 50000 ریال - 1 -48-6736-964-978 انتخاب
5- تورا دوست دارم چون نان و نمک
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 894.3513 - 124 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
6- 835 سطر
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:ایرج نوبخت ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 894.3513 - 504 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 8 -55-8263-964 انتخاب
7- خون حرف نمی‌زند
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - کتابسرای نیک - دیویی: 894.3533 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 345000 ریال - 1 -7-95824-600-978 انتخاب
8- تو را دوست دارم چون نان و نمک: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 894.3513 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -93-6194-964-978 انتخاب
9- تو را دوست دارم چون نان و نمک: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 894.3513 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 2000 نسخه - 31000 ریال - 9 -93-6194-964-978 انتخاب
10- تو را دوست دارم چون نان و نمک: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:ناظم حکمت ؛ مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 894.3513 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 9 -93-6194-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7