لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (109)
تالیف (51)
ترجمه (90)
تهران (134)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امثال قرآن
نويسنده:علی‌اصغر حکمت - نشر پرسش - دیویی: 297.154 - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 40000 ریال - 3 -73-6629-964 انتخاب
2- کشف الاسرار و عده الابرار: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، تفسیر سوره آل عمران و سوره النساء
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ مصحح:علی‌اصغر حکمت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.178 - 840 صفحه - (در10جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1390 - 5 -0343-00-964-978 انتخاب
3- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ گردآورنده:مهدی قدسی ؛ خطاط:محمد قدسی - اشراقی - دیویی: 8fa1.32 - 556 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 2500 ریال - انتخاب
4- رستاخیز
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت - دبیر - دیویی: 891.733 - 564 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 1100000 ریال - 6 -99-5955-600-978 انتخاب
5- برهان قاطع
به‌اهتمام:محمدحسین‌بن‌خلف برهان ؛ به‌اهتمام:محمد معین ؛ مقدمه:علی‌اکبر دهخدا - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 4fa3 - 708 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 6 -1480-00-964-978 انتخاب
6- کشف الاسرار و عده الابرار: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، تفسیر سوره یوسف الی آخر سوره الکهف
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر حکمت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.178 - 798 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 6 -0346-00-964-978 انتخاب
7- هزار و یک شب "الف لیله و لیله"
مترجم:عبداللطیف طسوجی‌تبریزی ؛ ويراستار:میترا مهرآبادی ؛ مقدمه:علی‌اصغر حکمت - افسون - دیویی: 892.7334 - 554 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 125000 ریال - 0 -04-7341-964 انتخاب
8- هزار و یک شب: قصه‌های شهرزاد
مترجم:عبداللطیف طسوجی‌تبریزی ؛ مقدمه:علی‌اصغر حکمت - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 892.7334 - 900 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 50000 ریال - 8 -477-351-964-978 انتخاب
9- کشف الاسرار و عده الابرار: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، تفسیر سوره مریم تا آخر سوره النور
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ مصحح:علی‌اصغر حکمت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.178 - 612 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1390 - 3 -0347-00-964-978 انتخاب
10- کشف الاسرار و عده الابرار
مترجم:علی‌اصغر حکمت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.178 - 828 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 4 سال 1362 - 875 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15