لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(178)
چاپ مجدد (328)
تالیف (421)
ترجمه (85)
تهران (456)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (140)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (506) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - 464 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 1 -78-7217-964 انتخاب
2- خاطرات جهانگردان از ایران
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 420000 ریال - 5 -307-231-964-978 انتخاب
3- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - 312 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
4- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست س. مارتسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 45 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 5 نسخه - 700 ریال - انتخاب
5- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 207 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
6- شگفتی‌های جهان خلقت
نويسنده:محمود حکیمی - انجام کتاب - 248 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 1600 ریال - انتخاب
7- تاریخ تمدن جهان، یا، داستان زندگی انسان: ویژه جوانان (جلد 13 و 14)
نويسنده:محمود حکیمی - شرکت سهامی انتشار - 112 صفحه - (در2جلد ) - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 4750 ریال - انتخاب
8- تاریخ تمدن، یا، داستان زندگی انسان
نويسنده:محمود حکیمی - شرکت سهامی انتشار - 96 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1374 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 0 انتخاب
9- اختراعات بزرگ
نويسنده:ارنست مارسل ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 48 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
10- دانشنامه نوین: علوم و اختراعات
نويسنده:کنت بیلی ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2000 نسخه - 3000 ریال - 2 -219-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51