لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(184)
چاپ مجدد (328)
تالیف (427)
ترجمه (85)
تهران (462)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (140)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (512) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های مثنوی شماره 1 درس طوطی
نويسنده:محمود حکیمی - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 130 ریال - انتخاب
2- داستانهایی از زندگی مدرس
نويسنده:محمود حکیمی - موسسه‌ انتشارات‌ امید - دیویی: 297.9 - 44 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 90 ریال - انتخاب
3- پیکار سرنوشت
نويسنده:محمود حکیمی - جهان‌آرا - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - جیبی - چاپ 5 سال 1368 - 350 ریال - انتخاب
4- داستانهای آموزنده برای کودکان
مترجم:محمود حکیمی - موسسه‌ انتشارات‌ امید - دیویی: 889.3308 - 88 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1368 - 80 ریال - انتخاب
5- وجدان
نويسنده:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 79 صفحه - چاپ 2 سال 1363 - 70 ریال - انتخاب
6- پیام‌آور محبت
بازنويسي:محمود حکیمی - انجام کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 135 ریال - انتخاب
7- داستانهایی از عصر ناصرالدین شاه
نويسنده:محمود حکیمی - انتشارات قم - دیویی: 955.0745 - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 700 ریال - انتخاب
8- تاریخ تمدن، یا، داستان زندگی انسان
نويسنده:محمود حکیمی - انتشار - دیویی: 909 - 120 صفحه - جلد 9 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 250 ریال - انتخاب
9- داستانهایی از زندگی امیرکبیر
نويسنده:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 955.0745092 - چاپ 1 سال 1363 - 90 ریال - انتخاب
10- تاریخ تمدن ایران و جهان
نويسنده:محمود حکیمی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 909 - 450 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 6 -294-325-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52