لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(180)
چاپ مجدد (328)
تالیف (423)
ترجمه (85)
تهران (458)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (140)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (508) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاشفان و سیاحان
نويسنده:کنیث آلن ؛ مترجم:محمود حکیمی - انجام کتاب - دیویی: 910.92 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- شناخت بیماریها و راهنمای پیشگیری و مبارزه با آنها: ویژه نوجوانان
نويسنده:ماری وین ؛ مترجم:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 610 - 207 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- تاریخ تمدن، یا، داستان زندگی انسان
نويسنده:محمود حکیمی - انتشار - دیویی: 909 - 94 صفحه - (در1جلد ) - چاپ 9 سال 1369 - 2000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
4- تاریخ تمدن جهان
نويسنده:محمود حکیمی - انتشار - دیویی: 909 - 120 صفحه - (در11جلد ) - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 6000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
5- هزار و یک پرسش و پاسخ علمی
نويسنده:محمود حکیمی ؛ ويراستار:مجید رهبانی - قلم - دیویی: 030 - 224 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 4600 ریال - انتخاب
6- دانشنامه نوین
نويسنده:محمود حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 030 - 64 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- خاطرات جهانگردان از ایران
نويسنده:محمود حکیمی - آرون - دیویی: 955.0042 - 680 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 420000 ریال - 5 -307-231-964-978 انتخاب
8- مسابقه غارتگری
گردآورنده:محمود حکیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0820922 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4200 ریال - 8 -671-353-964 انتخاب
9- زندگی‌نامه، اندیشه‌ها و مبارزات دکتر محمد مصدق
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 955.0824092 - 216 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 7 -147-316-964-978 انتخاب
10- آدم چوبی
نويسنده:حمیدرضا خزاعی ؛ نقاش:محمود حکیمی - ماه‌جان - دیویی: 398.2 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 0 -04-8307-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51