لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
2- طب ایرانی از دریچه مقالات: علم‌سنجی مقالات انگلیسی منتشر شده طب ایرانی تا پایان سال 2015
گردآورنده:نرجس گرجی ؛ گردآورنده:ریحانه معینی ؛ گردآورنده:روشنک قدس - نوین‌پژوه سینا - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -9-95839-600-978 انتخاب
3- ترجمه‌ای از فن اول کتاب قانون ابن سینا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 170000 ریال - 4 -44-5682-964-978 انتخاب
4- Hijamat (wet - cupping) therapy in Persian medicine: mechanisms, indications, contraindications ...
نويسنده:روشنک قدس ؛ نويسنده:محمدحسین آیتی ؛ نويسنده:نرجس گرجی - سفیر اردهال - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110 نسخه - 50000 ریال - 9 -510-313-600-978 انتخاب
5- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 180000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1