لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (14)
تالیف (64)
ترجمه (3)
تهران (56)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اگر "می‌خواست" می‌مرد: در جستجوی سیدهاشم موسی حداد (کسی که خدا را فهمید)
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.998 - 130 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -128-303-964-978 انتخاب
2- اربعین
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی ؛ عكاس:سعید محمودی‌ازناوه - امام رئوف،نگار - دیویی: 779.9955 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 5 -10-8196-600-978 انتخاب
3- ترس عاشق شدن (برای کسی که همراه ماست)
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 2 -358-304-964-978 انتخاب
4- ترس عاشق شدن (برای کسی که همراه ماست)
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -358-304-964-978 انتخاب
5- خانه‌تکانی‌های آهو: مجموعه نثرهای ادبی رضوی: دریافت‌هایی از "زیارت‌نامه امام رضا" در کتاب شریف "مفاتیح‌الجنان" به پژوهش و قلم عالم ارجمند "حاج شیخ عبا
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی ؛ ويراستار:زهرا صنوبری - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 8fa8.862 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 1 -2639-02-964-978 انتخاب
6- پله‌های کوه ابر
شاعر:سیدمحمد سادات‌اخوی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 8fa1.62 - 148 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -556-304-964-978 انتخاب
7- پشت "تو" قایم شدن
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی ؛ ويراستار:کتایون رجبی‌راد - نسیما - دیویی: 8fa8.862 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -02-6811-600-978 انتخاب
8- رنج آدم‌شدن: در احوال دینداری و زندگی امروز
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.68 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 5 -360-304-964-978 انتخاب
9- مرا به خاطر تو
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.68 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -440-432-964 انتخاب
10- رنج آدم‌شدن: در احوال دینداری و زندگی امروز
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.68 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2100 نسخه - 55000 ریال - 5 -360-304-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7