لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (3)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانه‌کش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:راضیه درزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -1597-07-964-978 انتخاب
2- حیله
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:راضیه درزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -1643-07-964-978 انتخاب
3- حیله
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:راضیه درزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -1643-07-964-978 انتخاب
4- دانه‌کش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:راضیه درزی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -1597-07-964-978 انتخاب
5- رویای درخت‌ها، راز سنگ جادویی، سه عروسک
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:اسمیرا سلیمی ؛ مترجم:فاطمه زمانی - فرای علم - دیویی: 808.83 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 9 -08-7280-600-978 انتخاب
6- تایرون فریبکار
نويسنده:هانس ویلهلم ؛ مترجم:آزاده ظاهرنیا ؛ ويراستار:راضیه درزی - میچکا - دیویی: 813 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -35-6721-622-978 انتخاب
7- رویای درخت‌ها، راز سنگ جادویی، سه عروسک
نويسنده: استفانی ؛ نويسنده:نانسی اسپرینگر ؛ مترجم:اسمیرا سلیمی - فرای علم - دیویی: 808.83 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 9 -08-7280-600-978 انتخاب
8- دانه‌کش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:راضیه درزی - میچکا - دیویی: 8fa3.62 - 18 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -065-252-622-978 انتخاب
9- خواندن این کتاب ممنوع
نويسنده:علیرضا مجابی ؛ ويراستار:روشنک بهاریان‌نیکو ؛ تصويرگر:راضیه درزی - میچکا - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -15-7014-622-978 انتخاب
10- خواندن این کتاب ممنوع!
نويسنده:علیرضا مجابی ؛ تصويرگر:راضیه درزی ؛ ويراستار:روشنک بهاریان‌ - مبتکران، کتاب‌های میچکا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 1 -2775-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1