لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (11)
تالیف (2)
ترجمه (25)
تهران (9)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات مستر همفر (جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی)
نويسنده: هامفری ؛ زيرنظر:فاطمه بیگدلی ؛ مترجم:فاطمه کاظمی - توسعه قلم - دیویی: 327.41017671 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 2 -78-7801-964-978 انتخاب
2- آموزش گام به گام برنامه‌سازی با Scratch
نويسنده:فاطمه کاظمی ؛ نويسنده:هدی دیداری - رسانه تخصصی - دیویی: 794.81526 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -343-293-600-978 انتخاب
3- 110 بازی سرگرم کننده و مفید برای کودکان
نويسنده:کاترین ژورلت ؛ مترجم:فاطمه کاظمی ؛ مصحح:فریبا داوودی - آئینه دانش - دیویی: 646.78 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 52000 ریال - 4 -097-215-600-978 انتخاب
4- خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
مترجم:فاطمه کاظمی - آفرینه - دیویی: 327.41017671 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -04-7314-600-978 انتخاب
5- اسرائیل و درگیری دائمی
نويسنده:ربیع داغر ؛ مترجم:فاطمه کاظمی ؛ ويراستار:عظما مفیدی - ساقی - دیویی: 956.94 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 51000 ریال - 2 -25-6128-600-978 انتخاب
6- خاطرات مستر همفر (جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی)
نويسنده: هامفری ؛ مترجم:فاطمه کاظمی ؛ ويراستار:کاظم مطلق - توسعه قلم،فراگفت،آفرینه،قلم‌نگار - دیویی: 327.41017671 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 2 -78-7801-964-978 انتخاب
7- 150 بازی جهت تقویت هوش کودکان
نويسنده:آن باکو ؛ نويسنده:کریستیان رومن ؛ به‌اهتمام:حسنعلی میرزابیگی - ییلاق یاران - دیویی: 153.93 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 55000 ریال - 6 -33-7722-600-978 انتخاب
8- 150 بازی: جهت تقویت هوش کودکان
نويسنده:آن باکو ؛ نويسنده:کریستیان رومن ؛ به‌اهتمام:حسنعلی میرزابیگی - آئینه دانش،پگاسوس،فن‌افزار - دیویی: 153.93 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 33000 ریال - 6 -051-215-600-978 انتخاب
9- خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
مترجم:فاطمه کاظمی - آفرینه - دیویی: 327.41017671 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 1 -40-7314-600-978 انتخاب
10- خاطرات مستر همفر (جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی)
نويسنده: هامفری ؛ مترجم:فاطمه کاظمی ؛ ويراستار:کاظم مطلق - توسعه قلم - دیویی: 327.41017671 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -78-7801-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3