لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (33)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره‌ی سیاره‌ی زمین
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - فاطمی - دیویی: 910 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -596-318-964-978 انتخاب
2- درباره‌ی دایناسورها
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - فاطمی - دیویی: 567.9 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -561-318-964-978 انتخاب
3- درباره‌ی جانوران بی‌مهره
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ نقاش:کیت شپرد - فاطمی - دیویی: 592 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -558-318-964-978 انتخاب
4- درباره‌ی خزندگان
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ ويراستار: واحد ویراستاری انتشارات فاطمی - فاطمی - دیویی: 597.9 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -560-318-964-978 انتخاب
5- درباره‌ی سیاره‌ی زمین
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - فاطمی - دیویی: 910 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -596-318-964-978 انتخاب
6- درباره‌ی جانوران
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -564-318-964-978 انتخاب
7- درباره‌ی جانوران بی‌مهره
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ نقاش:کیت شپرد - فاطمی - دیویی: 592 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -558-318-964-978 انتخاب
8- نامه‌های سبز
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:نیلوفر نظیری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 591.52 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -582-389-964-978 انتخاب
9- قصه‌هایی برای 9 ساله‌ها
نويسنده:نیکلا بکستر ؛ نويسنده:موریا بادرفیلد ؛ نويسنده:نیک الزروت - قدیانی - دیویی: 808.83 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 2 -079-251-600-978 انتخاب
10- درباره‌ی جانوران
نويسنده:کلیر لولین ؛ مترجم:حسن سالاری ؛ تصويرگر:کیت شپرد - موسسه فرهنگی فاطمی - دیویی: 591 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -564-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4