لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (39)
تهران (33)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دزد آذرخش
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:وحیده نوروززاده‌چگینی ؛ مترجم:سوده ونکی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -850-502-964-978 انتخاب
2- آپولو: پیش‌گویی پنهان
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:آرزو مقدس ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پرتقال - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -55-8675-600-978 انتخاب
3- آخرین بازمانده‌ی المپ
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 2 -853-502-964-978 انتخاب
4- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
5- دریای هیولاها
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -995-502-964-978 انتخاب
6- آپولو: پیش‌گویی پنهان
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:آرزو مقدس ؛ ويراستار:لیلا اوصالی - پرتقال - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -55-8675-600-978 انتخاب
7- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
8- مگنس چیس و چکش ثور
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:آرزو مقدس - پرتقال - 500 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 6 -123-462-600-978 انتخاب
9- دریای هیولاها
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -995-502-964-978 انتخاب
10- مگنس چیس و اساطیر آسگارد
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:آرزو مقدس ؛ ويراستار:علی سطوتی - پرتقال - 546 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 6 -56-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4